Klimat Polski

Cechą determinującą klimat Polski jest jej położenie: przejściowe, między zachodnią a wschodnią Europą. Klimat w Polsce kształtują oceaniczne i kontynentalne masy powietrza. Dlatego pogoda na terenie Polski jest zmienna a cechą charakterystyczną klimatu Polski jest 6 pór roku: z przedwiośniem i tzw. późnym latem, czyli przysłowiową polską złotą jesienią.

Temperatury

Średnie temperatury zimą w Polsce wynoszą:

  • na zachodnie kraju, w styczniu -1°C
  • na wschodzie Polski średnia temp. stycznia wynosi -4°C

Średnie temperatury latem wynoszą:

  • średnia temperatura lipca , na południowym wschodzie Polski, średnia temperatura wynosi 20°C
  • na północnym-zachodzie kraju: 17°C

Opady

Najwyższe sumy opadów na terenie Polski notuje się w Karpatach: w Tatrach jest to ponad 1000 mm opadów rocznie. Najmniej opadów występuje na terenach Nizin Środkowopolskich, gdzie roczna suma opadów lokalnie nie przekracza 500 mm.

Najbardziej deszczowymi miesiącami w Polsce są miesiące letnie.

Ilość dni z pokrywą śnieżną

Okres zalegania pokrywy śnieżnej w Polsce wynosi:

  • od 40 - 50 dni w roku na zachodzie Polski
  • około 120 dni w roku na Suwalszczyźnie
  • w Tatrach śnieg zalega przez 150 dni w roku