Lublin

Lublin to największy na wschodzie Polski ośrodek przemysłowy, kulturalny i naukowy. Kolebką miasta było osady, które powstawały na tym terenie w VI-VII w. W XII stuleciu powstał tutaj gród warowny. Lublin otrzymał prawa miejskie w roku 1317. W obrębie średniowiecznych murów w okresie XIV-XV w. ukształtowała się zabudowa miejska.

Lublin, Krakowskie Przedmieście
Lublin, Krakowskie Przedmieście

Zabytki Lublina

Lublin bogaty jest w zabytki architektoniczne:

 • Stare Miasto z licznymi budowlami pochodzącymi z XIV - XVIII w.
 • Zamek Królewski z XIV wieku i Kaplica Świętej Trójcy
 • poza Starym Miastem zespoły klasztorne i kościoły

Majdanek to dzielnica Lublina, w której podczas II Wojny Światowej w latach 41-44 XX wieku istniał niemiecki obóz koncentracyjny. Na Majdanku zginęło ponad 360.000 ludzi, więziono tutaj ponad pół miliona ludzi. Obecnie na terenie obozu znajduje się monumentalny pomnik z Panteonem (Muzeum).

Lubelski region turystyczny

Turystyczny region lubelski obejmuje Wyżynę Lubelską, część Polesia Zachodniego i Równinę Lęczyńsko-Włodawską, część Niziny Południowopodlaskiej (Wysoczyzna Lubartowska).

Krajobraz

Region lubelski ma mało urozmaicony krajobraz: łagodne garby Wyżyny Lubelskiej wznoszą się od 180 do 300 m n.p.m. Głównymi rzekami lubelszczyzny są Wieprz oraz dopływy Wieprza: Bystrzyca, Por, Labuńka, Wyżnica, Chodelka. Na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej występują bagna, np. Krowie Bagno o powierzchni 40 km2 a także jeziora, których jest 68 i zajmują powierzchnię około 27 km2. Największym jeziorem regionu lubelskiego jest zajmujące 2,8 km2 jezioro Uściwierz. Gdzieniegdzie na lubelszczyźnie występują wody mineralne. Nałęczów znany jest m.in. ze szczawów żelazistych. Region lubelski nie jest bogaty w lasy. Występują bory liściaste dębowo-grabowe i bukowe. Są tutaj dwa parki krajobrazowe: Sobiborski Park Krajobrazowy i Kazimierski Park Krajobrazowy.

Turystyka

Region lubelski to głównie turystyka poznawcza oraz weekendowa, przyjazdy wypoczynkowe są w mniejszości. Głównymi ośrodkami turystycznymi lubelszczyzny są:

 • Lublin
 • Zamość
 • Kazimierz Dolny
 • Puławy
 • Nałęczów pełniący funkcje uzdrowiska

Kazimierz Dolny

Panorama Kazimierza Dolnego
Panorama Kazimierza Dolnego

Kazimierz Dolny jest miejscowością letniskową. Zespół urbanistyczno-krajobrazowy który tutaj możemy zobaczyć jest jednym w Polsce, który łączy tak duże skupisko wybitnych zabytków architektury w tak pięknym, malowniczym położeniu. Zespół zabytkowy Kazimierza Dolnego pochodzi z XIV - XVII wieku. Najważniejsze zabytki Kazimierza Dolnego:

 • kamienica Pod Świętym Krzysztofem (XVII wiek)
 • kamienica Pod Świętym Mikołajem (XVII w.)
 • oprócz tego wiele innych zabytków pochodzących z okresu od XIV wieku

Innymi atrakcjami turystycznymi są muzeum regionale i muzeum złotnictwa. Czerwiec jest miesiącem, w którym w Kazimierzu Dolnym organizowany jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. To świetna okazja, aby zapoznać się z folklorem z różnych regionów Polski i nie tylko.

Zamość

Zamość założony został w 1580 r. przez Jana Zamoyskiego. Był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. W 1595 r. powstała tu słynna Akademia Zamojska i drukarnia. Zamość jest jedynym w Polsce renesansowym zespołem urbanistyczno-architektonicznym zaplanowanym i budowanym (1579-1600 r.) przez B. Morando. Wzniesiony został na planie pięcioboku, o układzie szachownicowym, z kwadratowym rynkiem głównym i dwoma pomocniczymi, otoczony siedmio-bastionowymi fortyfikacjami (1587-1605 r.) z bramami. Ośrodkiem założenia jest Rynek Wielki z ratuszami (1591-1600 r.). Zamość ma wiele zabytkowych obiektów z XVI-XVIII w. W parku, w budynku dawnego bastionu obronnego (tzw. Kojcu) znajduje się model plastyczny XVII-wiecznego Zamościa.

Nałęczów

Nałęczów to uzdrowisko, które powstało i rozwija się przede wszystkim dzięki źródłom wód mineralnych i złóż borowiny. Ważnym czynnikiem jest również panujący tutaj mikroklimat, sprzyjający regeneracji organizmu.

Nałęczów jako uzdrowisko rozpoczęło swój rozwój na początku XIX wieku. W okresie XIX/XX w. Nałęczów stał się bardzo licznie odwiedzaną przez inteligencję polską miejscowością (Bolesław Prus, Stefan Żeromski). W XIX wieku powstał tutaj park krajobrazowy. Turyści mogą odwiedzić w Nałęczowie m.in. muzeum B. Prusa, muzeum S. Żeromskiego, Muzeum Ruchu Spółdzielczego - tego typów muzeów w Europie jest tylko 3.