Pojezierze Mazurskie (Pojezierze Wschodniobałtyckie)

Turystyczny region Pojezierza Mazurskiego to obszar od Pojezierza Olsztyńskiego do granicy z Rosją i Litwą, czyli wschodnia część polskiego pasa pojezierzy. Region charakteryzuje urozmaicony krajobraz wynikający z rzeźby młodoglacjalnej, silnie pagórkowatej. Najwyższe wzniesienia mają tutaj ponad 300 m n.p.m.

Klimat

Klimat Pojezierza Mazurskiego charakteryzuje się długimi, mroźnymi zimami i krótkim, trwającym 180-190 okresem wegetacyjnym. Średnie temperatury w zimie (styczeń) wynoszą -4°C, latem średnia temperatura lipca wynosi około 17°C.

Największe jeziora

Region Pojezierza Mazurskiego stanowi najważniejszy w Polsce obszar pojezierny. W Polsce wszystkie jeziora stanowią około 7% ogólnej powierzchni kraju. W Krainie Wielkich Jezior Mazurskich odsetek ten wynosi 20% powierzchni. Największe jeziora w Polsce to:

 • Śniardwy (113,8 km2)
 • Mamry (104,9 km2)

Szlaki kajakowe i żeglarskie

Czyste rzeki regionu turyści upodobali sobie do turystyki kajakowej - stanowią one szlaki kajakarskie. Jeziora w wielu przypadkach łączą się ze sobą kanałami, dzięki temu możliwa jest żegluga. Jeśli dodamy do tego spławne rzeki, otrzymujemy świetne warunki do rozwoju wędrownej turystyki wodnej. Szlaki żeglarskie Wielkich Jezior Mazurskich to atrakcja turystyczna o zasięgu międzynarodowym. Oprócz tego należy wymienić szlaki Krutyni, Czarnej Hańczy czy Kanału Augustowskiego.

Fauna i flora

Na terenie regionu Pojezierza znajdują się dwa ogromne kompleksy leśne:

 • Puszcza Piska
 • Puszcza Augustowska

Jest tutaj również wiele torfowisk, na których rozwijają się relikty roślinności tundrowej. Bytują w tym regionie również gatunki ptactwa wodnego i błotnego: czapla, łabędź niemy, kormoran. Obszary te upodobały sobie również bobry. Region pod względem środowiska naturalnego jest unikatem w Europie. Wbrew stereotypom obszar Pojezierza Wschodniobałtyckiego to region atrakcyjny pod względem turystycznym również poza letnim sezonem. Za korzystaniem z uroków Pojezierza Mazurskiego zimą przemawia urozmaicona rzeźba, a mroźne zimy, podczas których na jeziorach tworzy się gruba warstwa lodu, umożliwiają uprawiania sportów bojerowych.

Podregiony turystyczne Pojezierza Mazurskiego

Turystyczny region Pojezierza Mazurskiego obejmuje Warmię i Mazury, dwie krainy historyczne. Wyróżnić można kilka mniejszych jednostek regionalnych Pojezierza Wschodniobałtyckiego.

Pojezierze Olsztyńskie

Krajobraz Pojezierza Olsztyńskiego charakteryzuje się łukami wałów moreny czołowej. Ich wysokości dochodzą do 200 m n.p.m., wyższe występują w okolicach Nidzicy.

Największe jeziora Pojezierza Olsztyńskiego:

 • Jezioro Lańskie o pow. 11,1 km2
 • Jezioro Dadaj o pow. 10,5 km2

Na południu Pojezierza Olsztyńskiego znajdują się leśne zespoły o dużej powierzhcni:

 • Lasy Purdzkie
 • Lasy Ramuckie
 • Puszcza Nidzicka (inaczej Lasy Napiwodzkie)

Najważniejszymi miejscowościami turystycznymi Pojezierza Olsztyńskiego są:

 • Olsztyn
 • Olsztynek, w którym turyści przede wszystkim mogą odwiedzić Muzeum Budownictwa Lądowego, jeden z największych skansenów Polski
 • Lidzbark Warmiński
 • Orneta
 • Dobre Miasto
 • Stoczek Warmiński
 • Stare Jabłonki
 • Gietrzwałd, gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne, zwane przez niektórych Polskim Lourdes
Święta Lipka
Święta Lipka

Pojezierze Mrągowskie

Pojezierze Mrągowskie jest zróżnicowane pod względem krajobrazu: najwyższe wzniesienia osiągają ponad 200 m n.p.m. W obrębie subregionu Pojezierza Mrągowskiego powierzchnia jezior to 5% ogólnej powierzchni. Największe jezioro Pojezierza Mrągowskiego ma 8 km2 - to Jezioro Mokre. W zasięgu tego regionu jest część Puszczy Piskiej.

Najważniejszymi miejscowościami turystycznymi Pojezierza Mrągowskiego są:

 • Mrągowo (znany festiwal muzyki country odbywający się latem)
 • Reszel (zabytki)
 • Szczytno
 • Święta Lipka (ośrodek pielgrzymkowy)
 • Wilczy Szaniec, czyli była kwatera wojenna Hitlera niedaleko Gierłoży
Jezioro Mikołajskie
Jezioro Mikołajskie

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest przede wszystkim atrakcją krajobrazową. Wielkie Jeziora Mazurskie połączone ze sobą kanałami tworzą wielki system wodny. Około 20% tego regionu zajmują jeziora, rzeki, kanały oraz stawy. Największymi jeziorami, równocześnie największymi w Polsce, są:

 • Jezioro Śniardwy (113,8 km2, największe jezioro w Polsce)
 • Jezioro Mamry (105 km2).

Biegnące między jeziorami wały morenowe osiągają w okolicach Giżycka 193 m n.p.m. Na południu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich znajduje się Puszcza Piska. Nad jeziorem Mamry atrakcją są głazy narzutowe. Na jeziorze Łukajno utworzono rezerwat łabędzi na jeziorze Łuknajno. Ochroną objęte jest ptactwo wodne na jeziorze Kożuchy (rezerwat). Utworzono również Mazurski Park Krajobrazowy.

Najważniejszymi ośrodkami turystyki w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich są miejscowości:

 • Giżycko
 • Wilkasy
 • Mikołajki
 • Ruciane-Nida
 • Węgorzewo

System kanałów między jeziorami przyczynia się do rozwoju żeglugi i wycieczek kajakowych. Latem króluje tutaj żeglarstwo a zimą sport bojerowy. Od roku 1957 po jeziorach i kanałach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich kursują statki Żeglugi Mazurskiej. W sezonie funkcjonują stałe połączenia z różnymi miejscowościami Krainy.

Pojezierze Ełckie

Tak, jak i w innych częściach tego regionu turystycznego, subregion Pojezierza Ełckiego, z należącymi do niego Wzgórzami Szeskimi, jest bardzo różnorodny pod względem krajobrazu. Kulminacją Wzgórz Szeskich jest Góra Szeska o wysokości 309 m n.p.m. To właśnie z powodu krajobrazu tej części Pojezierza Mazurskiego, ludność tutaj zamieszkująca nadała Pojezierzu Ełckiemu tradycyjną nazwę Mazurów Garbatych. Rejony te (przede wszystkim Wzgórza Szeskie) a także Suwalszczyzna to tzw. biegun zimna w Polsce. Śnieg nie raz zalega tutaj aż do początku maja. Tego typu aura sprzyja turystyce narciarskiej.

Największe jeziora Pojezierza Ełckiego:

 • Jezioro Rajgrodzkie o pow. 15,1 km2
 • Jezioro Selmęt Wielki o pow. 12,7 km2.

Puszcza Borecka znajduje się w południowej części Pojezierza Ełckiego. Rezerwat Cisowy Jar to obszar na północy subregionu (niedaleko miejscowości Kowale Oleckie). Cisowy Jar to jedno z największych w naszym kraju skupisk cisów.

Rezerwat Czerwone Bagno (Kotlina Biebrzańska) to obszar bytności łosia. Rezerwat leży na Nizinie Podlaskiej, nie należącej już do subregionu Pojezierza Ełckiego. Najważniejszymi miejscowościami turystycznymi regionu są:

 • Ełk
 • Gołdap
 • Olecko
 • Rajgród

Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie (inaczej Pojezierze Litewskie) w swej północnej części jest mocno pagórkowate: znajdują się tutaj wysokie wały morenowe, ozy, drumliny i kemy. Najwyższym wzniesieniem jest Krzemieniucha o wysokości 289 m n.p.m. Z powodu swego urozmaiconego krajobrazu Pojezierze Suwalskie uważane jest za najpiękniejsze w Polsce.

Największe jeziora Pojezierza Suwalskiego to:

 • Jezioro Wigry o powierzchni 21,9 km2
 • Jezioro Gaładuś o pow. 7,4 km2

Na Pojezierzu Suwalskim znajduje się najgłębsze jezioro w Polsce: Hańcza, którego głębokość osiąga 108 m. Najbardziej jeziorne są okolice Augustowa.

Atrakcyjne turystycznie są bardzo popularne szlaki kajakowe: szlak Czarnej Hańczy i szlak Rospudy, a także szlak Kanału Augustowskiego. Kanał Augustowski zbudowano w okresie 1824-1840. Stanowi on zabytek techniki.

Na terenie subregionu znajdują się Puszcza Augustowska i Puszcza Romnicka. Utworzono Wigierski Park Narodowy a także Suwalski Park Krajobrazowy.

Główne miejscowości turystyczne Pojezierza Suwalskiego to:

 • Sejny
 • Augustów

Dookoła jeziora Wigry znaleźć można wiele ośrodków żeglarskich, to samo dotyczy okolic Augustowa. Ciekawym miejscem jest jest cmentarzysko Jaćwingów (wieś Szwajcaria niedaleko Suwałk).