Wielkopolska

Wielkopolski region turystyczny ciągnie się pomiędzy Odrą, Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, Wisłą oraz południowymi granicami jezior wzdłuż linii wyznaczonej przez miasta Płock - Konin - Leszno - Zielona Góra.

Region Wielkopolski to obszar obejmujący fragment Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką, Pojezierze Lubuskie, Pojezierze Wielkopolskie, Pojezierze Leszczyńskie, Pradolinę Warciańsko-Odrzańską, Wzniesienia Zielonogórskie, fragment Niziny Południowowielkopolskiej.

Geografia

Rzeźba na terenie Wielkopolski charakteryzuje się sporą jednostajnością. Urozmaiceniem są wzgórza morenowe, z których najwyższe osiągają 227 m n.p.m. (szczyt Bukowca) na Pojezierzu Lubuskim. Jeziorność jest niższa w porównaniu z innymi regionami pasu pojezierzy. Jeziora są mniejsze: największym jeziorem Wielkopolski jest, mające niecałe 22 km2, jezioro Gopło.

Rzeki razem z jeziorami w niektórych rejonach regionu tworzą atrakcyjne szlaki turystyki wodnej (górna Noteć, droga wodna Gopło-Warta). W zachodniej i północnej części Wielkopolski znajdują się duże zespoły leśne, takie jak Puszcza Notecka czy Bory Rzepińskie. W lasach Wielkopolski mamy bogactwo zwierzyny leśnej. Na ich terenie utworzono tu Wielkopolski Park Narodowy. Parki krajobrazowe Wielkopolski to:

 • Łagowski Park Krajobrazowy
 • Pszczewski Park Krajobrazowy
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

W uzdrowiskach takich, jak Ciechocinek, Wieniec czy Inowrocław kuracjusze korzystają z dobrodziejstw wód solankowych oraz specyficznego mikroklimatu.

 

Miejscowości turystyczne

Najważniejszymi ośrodkami turystycznymi Wielkopolski są następujące miasta:

 • Poznań
 • Gniezno
 • Kórnik
 • Rogalin
 • Biskupin
 • Kruszwica
 • Strzelno
 • Płock
 • Ciechocinek
 • Inowrocław
 • Wieniec
 • Sława
 • Łagów

Poznań

Miasto Poznań jest stolicą Wielkopolski, to główny tutaj ośrodkek gospodarki, kultury i nauki. Ślady początków osadnictwa na terenie dzisiejszego Poznania datuje się na koniec starszej epoki kamiennej.

Historia Poznania

Gród na Ostrowiu Tumskim powstał w IX wieku i stał się on kolebką późniejszej osady o miejskim charakterze. X wiek to czas, kiedy osada ta stanowiła najpotężniejszy gród Polan i siedziba Mieszka I. Rok 966 to data przyjęcia na Ostrowiu Tumskim chrztu przez Mieszka I. W 968 r. w Poznaniu postało pierwsze na terenie Polski biskupstwo. Wybudowana została katedra - był to pierwszy w Polsce obiekt architektury monumentalnej.

Akademia Lubrańskiego została założona w Poznaniu w 1519 roku - była ona drugą w Polsce (po Krakowie) wyższą uczelnią na terenie Polski. W czasie rozbiorów Poznań wraz z Wielkopolską należał do Prus. Od samego początku Polacy z Wielkopolski stawiali czynny opór przeciwko procesom germanizacyjnym. Powstanie rozpoczęło się w grudniu 1918 roku, po którym wyzwolony został Poznań a potem Wielkopolska.

Zabytki Poznania

Poznań to miasto wielu zabytków, ale najważniejszymi z nich są:

 • barokowy kościół pojezuicki Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława z XVII wieku
 • katedra, w której znajdują się groby pierwszych władców Polski
 • ratusz w stylu renesansowym

Atrakcję turystyczną Poznania stanowią też liczne muzea, np. Muzeum Instrumentów Muzycznych. W roku 1925 w Poznaniu rozpoczęto organizowanie dorocznych targów handlowych. Odbywają się tu coroczne festiwale muzyki współczesnej (Poznańska Wiosna Muzyczna), a co 5 lat Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego.

Gniezno

W Gnieznie swą stolicę mieli pierwsi książeta piastowscy. W roku 1000 w Gnieźnie powstała odrębna metropolia, będąca arcybiskupstwem polskiego kościoła rzymskokatolickiego. Gniezno jest ośrodkiem religijnym związanym z z kultem Św. Wojciecha, który zmarł w 997 r. a kanonizowany został w roku 999.

Do Gniezna co roku przybywa z trenu całej Polski ponad 200.000 pielgrzymów. Najcenniejszym zabytkiem Gniezna jest gotycki kościół Archikatedralny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (powstawał i modernizowany był w okresie X-XVIII w.) z fragmentami przedromańskiej świątyni. Innym znanym zabytkiem miasta są brązowe Drzwi Gnieźnieńskie powstałe około roku 1170. Wewnątrz trumna, będąca relikwiarzem Św. Wojciecha pochodzącym z 1662 r. oraz z nagrobkiem 1478-1486 r. Przy katedrze znajduje się skarbiec, biblioteka ze zbiorami rękopisów iluminowanych. Swój koniec w Gnieźnie ma krajoznawczy Szlak Piastowski. Szlak ten prowadzi przez miejsca związane ze średniowieczną historią Polski.

Biskupin

Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie
Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie

Nad Jeziorem Biskupińskim leży wieś Biskupin, która znana jest w Polsce i na świecie z rezerwatu archeologicznego. To jeden z najciekawszych obiektów tego typu w Europie. Na powierzchni 21 hektarów utworzony został on w roku 1949. Są tutaj pozostałości drewnianego osiedla obronnego kultury łużyckiej z epoki żelaza, czyli sprzed około 2500 lat. Jest to współczesna rekonstrukcja tego zespołu architektonicznego.

Płock

Płock to najstarsza na Mazowszu osada. Bytował tutaj już 2500 lat temu człowiek. Między VIII i IX wiekiem czczono tutaj pogańskie bóstwa. Już w X wieku Płock stał się grodem książęcym. W mieście znajduje się ponad 100 obiektów zabytkowych. Najstarsze zabytkowe obiekty architektoniczne pochodzą z XI - XII wieku. Z muzeów należy wymienić Muzeum Mazowieckie oraz Muzeum Diecezjalne, w którym znajdują się ciekawe eksponaty. W Płocku od 1967 roku organizuje się Ogólnopolski Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej.

Ciechocinek

Jedną z najważniejszych w Polsce miejscowości uzdrowiskowych jest Ciechocinek. Posiada ono cieplice solankowe, jodobromowe, żelaziste oraz borowinę, które wykorzystuje się w lecznictwie już od XIII wieku. Uzdrowisko powstało w pierwszej połowie XIX wieku - jego rozwój związany jest z osobami Staszica i Druckiego-Lubeckiego (odkrycie bogatych źródeł solanki, użytkowanej do celów leczniczych od 1836 r.). Solanka w Ciechocinku charakteryzuje się dużą zawartością jodu.