Wrocław

Turystyczny region wrocławski obejmuje miasto i część Niziny Śląskiej i Wału Trzebnickiego. Równina Wrocławska to obszar płaski, słabo zalesiony, który wznosi się na wysokość 130-140 m n.p.m. Wzgórza Trzebnickie z kolei ciągną się łukiem wysokości do 257 m n.p.m. (Farna Górna k. Trzebnicy).

Turystyka

Region wrocławski jest ośrodkiem przede wszystkim turystyki weekendowej oraz poznawczej. Najważniejszymi ośrodkami jest oczywiście Wrocław, oprócz tego Trzebnica.

Historia

Wrocław to jeden z większych ośrodków przemysłowych i kulturalnych w Polsce. Ludzie osiedlali się w tym miejscu już w epoce kamienia. Pierwsza duża i siedziba Piastów na Ostrowie Tumskim funkcjonowała już w X wieku. Prawa miejskie Wrocław otrzymał po raz pierwszym w 1230 roku, potem w 1242. Na prawach magdeburskich Wrocław funkcjonował od 1261 roku. W XIV-XV w. powstało we Wrocławiu tu wiele gotyckich budowli sakralnych i świeckich. Miasto było wtedy jednym z największych w Europie Środkowej. Pod rządami Prus miasto znalazło się w 1741 roku. Polski charakter miasta silnie zaznaczał się jeszcze w XIX w. Był jednym z ośrodków ruchu słowianofilskiego. Wrocław został zniszczony podczas II Wojny Światowej niemal całkowicie (70 - 90%). Odbudowa miasta rozpoczęła się po wojnie. Zrekonstruowano również zabytki Wrocławia.

Katedra we Wrocławiu
Katedra we Wrocławiu
Stare Miasto
Stare Miasto

Zabytki

Najcenniejszymi zabytkami Wrocławia są:

  • zabudowa Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej (XIII-XVI w.)
  • Katedra Św. Jana Chrzciciela (XIII w.)
  • Ratusz (XIII/XIV, XV-XVI w.), zaliczany do najważniejszych zabytków gotyckiej architektury mieszczańskiej w Polsce.

Muzea

Na terenie Wrocławia funkcjonuje wiele placówek muzealnych:

  • Muzeum Poczty i Telekomunikacji
  • Muzeum Architektury
  • specjalny pawilon, w którym eksponowana jest "Panorama Racławicka" (namalowana we Lwowie przez W. Kossaka, J. Stykę, M. Wywiórskiego w latach 1892-94).

Kultura

Renomowaną imprezą kulturalną organizowaną we Wrocławiu jest przede wszystkim "Wratislavia Cantans" - Festiwal Oratoryjno-Kantatowy, ale także wiele innych imprez muzycznych itp.

Trzebnica
Trzebnica

Trzebnica

Trzebnica słynie z jednego z najwybitniejszych zabytków architektury na terenie Polski, chodzi mianowicie o zespół klasztorny Cystersek z XIII w. zmodernizowany i przebudowany w XVII/XVIII wieku. Od XIV w. jest tu jest to centrum kultu Św. Jadwigi Śląskiej (zmarłej w 1243 r.), która była żoną Henryka Brodatego. We wczesnogotyckiej kaplicy Św. Jadwigi (1268-1269 r.) znajduje się grobowiec świętej Jadwigi Śląskiej. Kolekcja obrazów pt. Legendy Św. Jadwigi pochodzące z pracowni Michała Willmana również zasługuje na uwagę.