Atrakcje turystyczne Petersburga

Petersburg (1703-14 r. Petersburg, z rosyjskiego: Sankt-Petersburg; 1914-1924 r. Piotrogród, ros. Pietrograd; w latach 1924-1991 r. Leningrad) zbudowano na terytorium odebranym Szwedom w 1703 r. przez Piotra I, na tzw. Wyspie Zajęczej. W 1712 r. został stolicą Rosji (do marca 1918 r.). W trosce o szybką rozbudowę miasta Piotr I wydał w 1714 r. zakaz budownictwa murowanego w całej Rosji z wyjątkiem Petersburga, co spowodowało napływ do niego architektów i rzemieślników. Od 1715 r. nie zezwalano na budowę domów bez uprzednio zatwierdzonych planów. Od 1721 r. mianowany przez cara architekt czuwał nad zabudową ulic. W pierwszych dziesięcioleciach wznoszono przede wszystkim gmachy państwowe. W drugiej poł. XVIII w. zaczęto wznosić pałace (w tym Pałac Zimowy) i świątynie. Od XVIII w. Petersburg był ośrodkiem kultury i nauki.
Petersburg jest jednym z głównych centrów muzealnych Europy (ponad 40 placówek). Do najważniejszych muzeów należą m.in. Ermitaż (słynna galeria obrazów, największe muzeum w Rosji) oraz Muzeum Rosyjskie. Po rewolucji na muzea zamieniono wiele pałaców i świątyń. Czynnych jest ponad 20 teatrów, opera, filharmonia. Petersburg należy równocześnie do jednych z najwspanialszych zespołów urbanistycznych, był bowiem miastem planowanym racjonalnie i artystycznie. Ośrodkiem urbanistycznym miasta jest południowy brzeg Newy przy jej rozwidleniu. Tu znajdują się główne budowle kompleksu z gmachami Admiralicji, ku któremu zbiegają się trzy główne arterie miasta. Wielką atrakcją dla turystów są słynne "białe noce" (15-30 VI). Odbywają się wtedy co roku od 21 do 29 czerwca tradycyjne już festiwale sztuki.
W niedalekiej odległości od Petersburga położone są m.in. miejscowości: Petrodworec, Pawłowsk, Gatczyna i Łomonosow (zespoły pałacowo-ogrodowe z XVIII w.), Puszkin (dawna letnia rezydencja carów).
Ważną rolę odgrywa ponadto subregion Karelii z licznymi jeziorami, z Kiży - wyspą-skansenem na jeziorze Onega (zabytki drewnianego budownictwa sakralnego i świeckiego) i uzdrowiskiem Marcyalne Wody Mineralne - pierwszym kurortem Rosji (1714 r.), obecnie muzeum obejmujące starą pijalnię wód, domy chłopskie i cerkiew z XVIII w.
Należy również wspomnieć o terenach nadmorskich obwodu kaliningradzkiego z takimi uzdrowiskami jak: Swietłogorsk, Otradnoje i Zielonogradzk.