Kąpieliska Rosji. Miejscowości uzdrowiskowe

Region kaukasko-czarnomorski położony jest w strefie klimatu podzwrotnikowego wilgotnego. Występują tu liczne wody mineralne (m.in. siarkowe i solanki). Główną miejscowością turystyczną jest Soczi, największe nadmorskie kąpielisko Rosji. Obecne Wielkie Soczi rozciąga się wzdłuż wybrzeża na przestrzeni 145 km i obejmuje miejscowości: Magri, Asze, Lazariewskie, Gołowinka, Loo, Dagomys, Soczi, Macesta, Chosta, Adler.
Do Rosji należy tylko północna część Kaukazu, gdzie panuje klimat umiarkowany ciepły (o cechach kontynentalnych). Występują tu liczne źródła mineralne (siarkowe, radonowe, żelaziste itp.) i pokłady borowinowe. Główną rolę w turystyce odgrywa największy w Rosji zespół uzdrowiskowy Kaukaskich Wód Mineralnych (1200 km2) obejmujący miejscowości Piatigorsk, Kisłowodzk, Mineralne Wody, Żeleznowodzk (rocznie ok. 2 min kuracjuszy). Port lotniczy w Mineralnych Wodach należy do większych w  Rosji i utrzymuje połączenie z ponad 100 miejscowościami. Dużą popularnością cieszą się inne uzdrowiska kaukaskie, jak Goriaczy Klucz i Nalczyk, który pełni również funkcję ośrodka wypadowego w Kaukazie.

Region centralny rozciąga się od zachodnich granic Rosji do Uralu. Znajduje się tu kilka uzdrowisk o znaczeniu ogólnokrajowym, m.in. Siergijewskie Wody Mineralne, oraz miejscowości strefy uzdrowiskowej Petersburga (np. Siestrorieck). Turystyka rozwija się też nad głównymi rzekami. Wokół największych aglomeracji (Moskwa, Petersburg) zagospodarowano tereny przeznaczone dla turystyki weekendowej. Ośrodkami turystyki krajoznawczej (o znaczeniu międzynarodowym i ogólnokrajowym) są: Moskwa, Petersburg, Wołgograd. W regionie centralnym głównym obszarem turystycznym jest wyżyna Wałdaj (321 m n.p.m.) z licznymi jeziorami (m.in. Wsieług, Wielje, Szlino, Pieno, Wołgo, Seliger). Najlepiej zagospodarowane są okolice jeziora Seliger. Ważną rolę odgrywają uzdrowiska Niziny Wschodnioeuropejskiej,
zwłaszcza Krainka i Kaszyn. W subregionie moskiewskim uprawiana jest przede wszystkim turystyka weekendowa (w letnie dni wolne od pracy 2-4 min osób). Głównym ośrodkiem turystycznym jest Moskwa, a także liczne okoliczne miejscowości: Kołomieńskie (skansen obiektów sakralno-świeckich z XVI-XVIII w.), Archangielskie (zespół pałacowo-ogrodowy XVIII w.), Borodino (miejsce największej bitwy w czasie wojny napoleońskiej w 1812 r., muzeum historyczne).